SVE NOVOSTI

Medicom: PAPA TEST

Medicom PAPA TEST Prezaposleni ste? Nemate vremena? Nažalost, ovo je nešto za šta bi ste morali da nađete vremena, u suprotnom može

13 godina u službi vašeg zdravlja

Vrhunska laboratorijska dijagnostika. U Medicomu možete uraditi hematološke i biohemijske pretrage, ASTO, reuma faktor, pretrage urina, test trudnoće, nivo lijekova u krvi,

Ortopedija u PZU Medicomu

Ortopedija (grč. orthos-ravan, uspravan; paidion-dete) je medicinska specijalnost koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je

Tumor Dojke

Tumor dojke je jedan od najvećih zdravstvenih strahova žene. Zu zebnju opravdava činjenicam da je rak dojke najčešća vrsta zloćudnog tumora koji